Náměstí Miloše Formana v roce 2023

K zamýšlené stavbě obchodního domu přímo na náměstí se v naší petici (ať už elektronicky nebo ručním podpisem) vyjádřilo negativně přes 2 500 obyvatel. Nesouhlasně se k zastavění náměstí Miloše Formana vyjádřila nejen široká a odborná veřejnost, ale také například Rada hl.m. Prahy, Institut plánování a rozvoje, Národní památkový ústav, Klub za Starou Prahu nebo Česká komora architektů...

 

ucitelske-domy

Foto: Tomáš Bajusz

 

V červenci roku 2021 podali vlastníci dotčených nemovitostí v okolí náměstí Miloše Formana odvolání k rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Staroměstská brána“. V odvolání vadila obyvatelům zejména stavba nazvaná „Brand Store“ – tedy téměř 17 metrů vysoký obchodní  skleněný dům s kancelářemi přímo na ploše náměstí.

 

Odvolání okolních obyvatel bylo úspěšné

Dvě zásadní závazná stanoviska byla změněna následovně:

 

  • 7.6.2022 - Ministerstvo pro místní rozvoj mění původní souhlasné závazné stanovisko Magistrátu hl.m. Prahy, odboru územního rozvoje a uvádí že
    Záměr je  n e p ř í p u s t n ý“. V odůvodnění se uvádí: „Ministerstvo na základě uvedeného dospělo k závěru, že je předmětný záměr navržen v rozporu s funkční regulací platného ÚP SÚ HMP, proto je nepřípustný.“  Proti závaznému stanovisku nadřízeného orgánu územního plánování se nelze odvolat. Investor ještě podal podnět k přezkumu, který byl ministrem Ivanem Bartošem zamítnut.

 

  • 7.11.2022 – Ministerstvo kultury mění původní kladné závazné stanovisko Magistrátu hl.m. Prahy, odboru památkové péče a uvádí, že z hlediska zájmů státní památkové péče je stavba objektu Brand Store „v y l o u č e n a“. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Podle informací z ministerstva nebyla podána žádost k ministrovi na přezkum tohoto rozhodnutí.

 

Co z toho vyplývá? Bude nebo nebude skleněná kostka?

1.3.2023 Magistrát hl.m. Prahy zrušil možnost výstavby BRAND STORE s odůvodněním, že záměr nedisponuje kladnými závaznými stanovisky orgánu územního plánování a orgánu památkové péče a že tato závazná stanoviska již k návrhu stavby v rozsahu stavby BRAND STORE nemohou být získána. Stavební úřad proto v novém projednání žádost podle ust. § 149 odst. 6 správního řádu zamítne. Plné znění rozhodnutí zde.

 

tak_ic_brandstore_0018e

Foto: tak2002.cz

 

Závazná stanoviska obou výše uvedených ministerstev jsou jednoznačná, vzhledem k platnému územnímu plánu a k charakteru území nelze na náměstí Miloše Formana stavět dům. Více o rozhodnutí v článku: Odpůrci prosklené kostky zvítězili, Brand Store nebude.

 

Investor se vyjádřil do médií, že proti rozhodnutí odboru stavebního řádu pražského magistrátu podá žalobu.

 

Co bude dál s náměstím?

Investor dále mate veřejnost nepravdivými vizualizacemi na ohradě záboru, kde jsou vyobrazeny plány s náměstím včetně zamýšlené stavby skleněného obchodního domu. Nemá k tomu potřebná povolení. Paralelní projekt investora obsahuje rekonstrukci bývalého hotelu InterContinental s revitalizací okolí, bez řešení plochy náměstí. My bychom si přáli mít plnohodnotné náměstí včetně zeleně a vodní plochy.

 

Přestože se jedná o soukromý pozemek přidružený k hotelu, je tento zapsán v územním plánu jako veřejný prostor s označením „DU - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství Hlavní využití: Plochy zahrnující vybraná náměstí, shromažďovací prostory, lávky a další plochy plnící funkci veřejných prostranství. Investor by měl podle nás tedy směrovat revitalizaci náměstí k naplnění funkce jeho hlavního využití. Uvidíme, jestli konečně pochopí, že náměstí má zůstat náměstím, anebo zda se bude snažit ohýbat pravidla a obcházet zákony, tak jak tomu často v průběhu realizace projektu dochází. Nezapomněli jsme např. na kauzu s azbestem, ani na nelegálně vykácené stromy (za což dostala společnost Metrostav směšnou pokutu).

 

IPR měl v návrhu Metropolitního plánu zobrazen půdorys „Brand Store“ na náměstí Miloše Formana jako zastavitelný. Ale proč by takovou zastavitelnost IPR navrhoval sám od sebe, když sám posílal námitku do územního řízení, kde požaduje nezastavitelnost? Některé věci mezi nebem a zemí nám mají zůstat skryty. Nebo mezi investorem a IPRem?

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace