Metrostav dostal pokutu za nelegální kácení stromů

pred-po-zahradaMetrostav dostal od České inspekce životního prostředí pokutu 20 000 Kč, za nelegální vykácení 9 vzrostlých stromů v zahradě bývalého hotelu Intercontinental, o kterém jsme informovali článkem 7.4.2022. O kácení bylo žádáno v rámci projektu Staroměstská brána, ten se však nachází v odvolacím řízení na MHMP.

 

Vyjádření ČIŽP: "Rozhodnutím č.j. ČIŽP/41/2022/6288 ze dne 31. 5. 2022 byla společnosti Metrostav a.s., sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO 00014915 uložena pokuta 20 000,- Kč, rozhodnutí nabylo právní moci dne 9. 6. 2022."

 

Prostřednictvím Petra Kučery, zastupitele Prahy 1, jsme již 13.4. 2022 vznesli dotaz na starostu ohledně vyjádření k nelegálnímu kácení. 

 

Interpelace zastupitele starostovi Petru Hejmovi 13. 4. 2022

Vážený pane starosto. obrátil se na mě pan Tomáš Bajusz, který dnes nemůže být přítomný osobně. Dovolím si jeho interpelaci přednést:

 

Jak se město postaví k nelegálnímu káceni u InterContinentalu? Přestupek byl spáchán, povolení nepředloženo, ČIŽP zahájilo řízení. Petr Hejma se 5. 12. 2021 fotil na Smetanově nábřeží s lopatou v ruce a vyjádřil se:

“Naší zásadní prioritou je ochránit a zachovat stávající zeleň a rozšiřovat ji tam, kde to je možné. V přísných podmínkách Pražské památkové rezervace a také kvůli zhoršujícímu se klimatu jsou výsadba a údržba stromů stále náročnější, a tak jsme vděční doslova za každý strom.”

 

Takže si myslím, že můj dotaz je na místě. Úřad mi rok neodpověděl na zaevidovaný email ohledně dotazu na nelegální kácení a vzbuzuje to ve mě dojem, že záměrně, a domnívám se, že je to z důvodu bagatelizování všech neustálých přešlapů ve prospěch stavebníka (azbest, prašnost, nedodržováni úklidu).

 

1. Kde je zakročení ze strany radnice?

2. Jak je možné, že nelegální kácení musí hlídat občané?

3. Proč se měří zeleň a stromy dvojím metrem, je těchto 9 stromu nelegálně vykácených snad méněcenných?

 

Děkuji a zdravím, Petr Kučera člen Zastupitelstva MČ Praha 1

 

Odpověď na dotazy doposud nemáme, nicméně na základě stenozáznamu poskytujeme odpověď starosty Petra Hejmy ze zastupitelstva dne 13.4.2022:

Muselo to být v souladu s nějakým nařízením, resp. rozhodnutím. Necháme prověřit a zodpovíme všechno, co bylo dotazováno.”

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace