Nový "Brandstore" v bledě modrém a se zastavěním větší plochy

Rada hl.m.Prahy a rada MČ Praha 1 zvažuje podepsání memoranda s developerem, ve kterém město souhlasí s novým objektem, který bude umístěn na rohu Pařížské třídy a ulice Bílkovy s maximální zastavěnou plochou 515 m2. Tento šokující krok a znovuotočení o 180 stupňů nerespektuje platný územní plán, který potvrdilo ve svém zamítavém stanovisku Ministerstvo pro místní rozvoj.  Máme za to, že radní, kteří se toto memorandum chystají podpořit se tak snaží ovlivňovat rozhodnutí státní správy a jednají protizákonně. Memorandum se staví také proti stanovisku Ministerstva kultury, které zamítlo stavbu na náměstí protože je v rozporu s nařízením vlády o památkové rezervaci v Praze.

Dle platného územního plánu je prostor náměstí Miloše Formana jednoznačně definován jako nezastavitelné území v památkové rezervaci, a to s plným rozsahem zákonnou normou dané ochrany. Tento status jednoznačně potvrdila i závazná stanoviska Ministerstva kultury i Ministerstva pro místní rozvoj.

Přesto se ale stávající majitelé bývalého hotelu InterContinental (WIC Prague a.s.)  snaží v rámci renovace uvedeného objektu a jeho okolí protlačit do prostoru náměstí stavbu budovy, která má být svým objemem podobná, jako závaznými stanovisky zamítnutý Brandstore.

Přestože je tato koncepce v přímém rozporu s právním statusem tohoto území, investoři i nadále chtějí umístit komerční objekt zcela nepatřičně na plochu veřejného prostoru/náměstí a snaží se v současnosti získat podporu Rady MČ Prahy 1 a Rady Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím memoranda, které by mělo umožnit záměr realizovat. Máme za to, že se jedná o jasné obcházení rozhodnutí státní správy, která se k danému území ve svých stanoviscích vyjádřila.

 

 

Nesouhlas s jakoukoli výstavbou na náměstí Miloše Formana vyslovilo v petici přes 3.000 obyvatel, z toho je cca 1.000 podpisů ručních v listinné formě. V nejbližší době odevzdáme tuto petici na Magistrát Hl.m.Prahy a na Městskou část Praha 1.

 

Právě Rada Hl.m.Prahy v roce 2021 z důvodu nesouladu projektu s územním plánem  prostřednictvím Institutu pro plánování a rozvoj vyslovila svůj nesouhlas se stavbou na náměstí. Dalšími institucemi, které podpořili nezastavitelnost náměstí jsou: Národní památkový ústav včetně GŘ NPÚ, Česká komora architektů, Klub za starou Prahu a dokonce Zastupitelstvo MČP1 - k tomuto rozhodnutí se vyjádřila před zastupitelskými volbami současná starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská takto: “Toto téma považujeme za ukončené. Zastupitelstvo MČ Prahy 1 se již vyjádřilo rozhodnutím o nulové zástavbě a TOP 09 rozhodně nemá v plánu toto rozhodnutí revidovat.” Co vede některé radní a paní starostku k dalšímu otevírání dveří pro developera, který chce postavit obchodní dům na jednom z posledních volných míst v centru Prahy? Proč se Praha 1 aktivně nezapojuje do adaptační strategie na klimatickou změnu tak jako ostatní městské části a nevyužije příležitost k jednání s vlastníky o revitalizaci náměstí Miloše Formana s ohledem na toto téma?

 

Zdroj foto: Magistrát hl. m. Prahy

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace