Interpelace - rozpory v územním řízení projektu Staroměstká brána

Interpelace Tomáš Bajusz – Občané Prahy 1, z.s.

22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1,  dne 9.2.2021
 

Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane starosto, vážení zastupitelé.

Moje interpelace se týká bodu zahájení Územního řízení projektu Staroměstská brána. Jmenuji se Tomáš Bajusz a předem upozorňuji, že nezastupuji žádné politické zájmy. Interpeluji zde jako předseda spolku Občané Prahy 1, ve kterém jsou sdružení obyvatelé, kteří jsou na jedné straně účastníky výše zmíněného Územního řízení, či se jich chystaná revitalizace prostoru bezprostředně dotýká.

 

V rámci interpelace chci upozornit na porušení jednacího řádu a vznáším tedy podnět k projednání kontrolním výborem, protože:

Za 1) nebylo dosud odpovězeno na interpelaci z 15.12.2020.

Za 2) Tento bod nebyl předložen 7 dní předem a byl zařazen na program až dnes na 14. hodinu. Jedná se o jednoznačné omezení možnosti občanů se o bodu dozvědět a vyjádřit svůj názor.

 

Dovolím si projekt „Staroměstská brána“ rozdělit do tří částí. Ta první se týká rekonstrukce hotelu InterContinental, druhá část se zaměřuje na revitalizaci prostoru orientovaného ke Dvořákovu nábřeží. Tuto část celého projektu vítáme, protože se jedná o zdařilý počin jednoznačně zvelebující celý prostor. Oceňujeme zejména velké množství zelených ploch a propojení s nábřežní promenádou. Třetí část projektu se týká revitalizace náměstí Miloše Formana. Namísto revitalizace, která by celý prostor náměstí s respektem k mimořádné kulturní hodnotě této lokality zpříjemnila parkovou úpravou, je zde prezentována opět betonová plocha s nepatrným podílem zeleně. Navíc jí dominuje skleněný obchodně-kancelářský kvádr zvaný „Brand Store“, který brutálně rozbíjí prostor náměstí.  Je to stejně absurdní zásah, jaký se komunistům povedl v roce 1983 se stavbou obchodního domu Prior na Masarykově náměstí v Jihlavě.


Tímto vás pane starosto a zastupitelstvo žádám o zodpovězení následujících otázek:

1) Projekt Staroměstská brána je v přímém rozporu se závazným stanoviskem Odboru územního rozvoje Magistrátu hl.m. Prahy ze 17.12. 2020. V tomto stanovisku je jasně uvedeno, že plánovaný objekt má mít dvě nadzemní podlaží s konkrétní výškou 8,65m, zatímco v oficiální technické dokumentaci územního řízení je objekt prezentován jako čtyřpodlažní s výškou 16,65m. Jak vnímate tento rozpor, který mě vede k úvaze, že magistrátní odbor územního rozvoje pracoval s jinou dokumentací?

 

dokumentace-projekt-rozpor


2) Zástupci investora veřejně označují budovu jako třípodlažní, stejně tak se vyjadřuje i starosta Petr Hejma. Chci Vás upozornit, že v dokumentaci projektu je projekt označován jako čtyřpodlažní s výškou 16,65 metrů. Pro představu uvádím obrázek, který znázorňuje reálné porovnání velikosti plánované budovy oproti kubistickým Učitelským domům, jejichž šesté podlaží je právě ve výšce 17 metrů.

 

TAK-oficialni-prezentace-vs-realita

 

Nepovažujete veřejné prezentace investorů, za účelové uvádění v omyl, účelové ovlivňování vašeho rozhodování a účelové ovlivňování veřejného mínění o objektivních rozměrech domu? Považujete takové jednání za korektní? Znovu uvádím, že výška 17 metrů dosahuje téměř k začátku krovu střech okolních domů. Objektivně se jedná o velký obchodní dům, který na plochu náměstí nepatří.

 

Realita-17-metru

 

3) Jak je možné, že MČ Praha 1 jde doslova na ruku investorovi a veřejně prezentuje veřejnosti jeho vizualizace, které účelově zkreslují poměr plánované obchodně-kancelářské budovy oproti reálnému rozměru náměstí Miloše Formana? A to v půdorysu i ve vzájemných poměrech výšek a šířek okolních objektů, a hlavně plánované budovy “Brand store“?

 

4) Pane starosto, 15. ledna 2020 jste na naplánovaném setkání na právnické fakultě řekl: „Věříme, že dialog bude konstruktivní, a že to bude ukázkový příklad pro ostatní projekty, které bychom chtěli takto projednávat“. Žádná veřejná diskuze na tomto setkání neproběhla. a první veřejná participace MČ Prahy 1, je naplánována na 17. února 2021, tedy až za 13 měsíců a navíc v době, kdy už běží územní řízení, které mohou připomínkovat pouze jeho účastníci. Toto vám připadá jako konstruktivní dialog a ukázkový příklad pro ostatní projekty?

 

hmota-vizual-1

 

5) Jak je možné, že i přes to, že na rohu ulic Pařížská a 17. listopadu momentálně probíhá rekonstrukce budovy, která bude sloužit jako luxusní obchodní centrum se značkovým zbožím, zastupitelé MČ Prahy 1  vůbec uvažují o výstavbě nesmyslné budovy „Brand store“ s identickým komerčním využitím, a to dokonce i přes jednoznačný odpor občanů i Národního památkového ústavu? Z jaké koncepce hodnotící přínos pro obyvatele Prahy 1 vychází schvalování takových projektů?

 

6) Jak je možné, že zastupitelé Prahy 1 uvažují o výstavbě budovy, která je v rozporu s klimatickým závazkem Prahy z června roku 2019 – jedním za zásadních bodů tohoto závazku je vyvolávání minimálních, či lépe žádných dodatečných emisí skleníkových plynů spojených s výstavbou a provozem včetně dopravy a využívaním těchto nových budov.

 

hmota-vizual-2

 

7) Na adresu zástupců investora, kteří v médiích napadají mne a moji rodinu z hájení soukromých zájmů pouze krátce odpovím. Kdo jiný by se tedy měl nejvíce starat o nejbližší okolí svého bydliště, když ne místní lidé. Vaše prezentace výsledků veřejného mínění jsou založeny na nereálných vizualizacích objektu „Brand Store“, a tedy i tyto výsledky budou vycházet jako nereálné.

 

Znovu vyzývám představitele MČ Prahy 1, aby odpověděli na položené dotazy. Aby ukázali, že plní sliby, které dali svým voličům. Sliby, že budou jednat v jejich zájmu a v zájmu obce! Zároveň chci na tomto místě oznámit, že jsme zahájili sběr podpisů pod novou peticí, jsem velmi rád, že ji spontánně a veřejně podporuje celá řada významných osobností – která odráží vůli obyvatel Prahy zabránit dostupnými prostředky snaze developera bezohledně vytěžit jeden z posledních volných prostorů na území Starého Města. Pevně doufám, že i mezi zastupiteli MČ Prahy 1 je dost takových, kteří si uvědomují, odpovědnost za péči o zachování mimořádné hodnoty památkově chráněného centra Prahy.

 

Děkuji za pozornost a za odpověď.

Tomáš Bajusz

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace