Vyzýváme Radu MČ P1 k reakci na podnět změny územního plánu náměstí Miloše Formana

V návaznosti na podnět ke změně územního plánu náměstí Miloše Formana žádáme členy Rady MČ P1 aby se k podnětu vyjádřili. Jedná se o záměr změny využití CELÉ plochy náměstí. Pokud by taková změna prošla, byla by tedy možná zástavba náměstí v celé ploše! O podnětu bude hlasovat Zastupitelstvo hl.m. Prahy dne 20.6.2024. Vyzýváme tedy Radu MČ P1 aby k tomu podala svoje oficiální stanovisko a zopakovala požadavek Prahy 1 na nezastavitelnost náměstí. 

 

Náš dopis adresovaý Radě MČ Praha 1 ze dne 7.6.2024

zmena-up-nmf

Vážení členové Rady

 

jako spolek, který se dlouhodobě a veřejně věnuje tématu náměstí Miloše Formana se na Vás obracíme se žádostí o Vaši reakci na podnět ke změně územního plánu náměstí Miloše Formana - P18/2024 ZMPLA, změna funkčního využití ploch, lokalita náměstí Miloše Formana. Jedná se o záměr změny funkčního využití CELÉ PLOCHY náměstí Miloše Formana na “Všeobecné smíšené (SV)”. Na základě této změny by následně byla možná zástavba v celé ploše současného náměstí. 

 

V jarních měsících tohoto roku téma náměstí Miloše Formana opět rezonovalo, a to nejen u obyvatel Prahy 1, ale také na celopražské půdě, dovolíme si připomenout, že v reakci na probírané memorandum i další petici a zájem médií se Praha 1 rozhodnutím zastupitelstva zavázala a odhlasovala požadavek na nezastavitelnost celé plochy náměstí Miloše Formana. Veřejně jste ujišťovali obyvatele, že náměstí zůstane nezastavitelné. Proto Vás žádáme o potvrzení Vašich veřejných stanovisek tím, že budete reagovat na tento podnět a  zašlete oficiální stanovisko za městskou část P1 - tedy připomínku k výše uvedenému podnětu, a tedy že s tímto podnětem na změnu územního plánu MČ Praha 1 s odkazem na rozhodnutí svého zastupitelstva nesouhlasí. Zároveň žádáme Radu MČ P1, aby prostřednictvím svého oficiálního zástupce toto stanovisko jasně interpretovala k danému bodu na červnovém Zastupitelstvu hl.m. Prahy dne 20.6.2024, kde bude tento podnět projednáván. 

 

Dovolíme si připomenout doporučení komise pro územní rozvoj a veřejný prostor P1 ze dne 9.4.2024 k tomuto podnětu:

Komise pro územní rozvoj a veřejný prostor RMČ P1 nedoporučuje k pořízení předložený podnět na změnu ÚP SÚ HMP spočívající ve změně funkční plochy DU - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství na funkční plochu SV - všeobecně smíšená, pro uvedenou část pozemku parc. č. 987/1, k.ú. Staré Město (3053m2).

 

Věříme, že naší žádosti vyhovíte a dodržíte sliby, které jste dávali svým voličům před volbami. Byla by škoda nechat tento bod na rozhodnutí Zastupitelstva hl.m Prahy bez toho, aniž by se k němu Praha 1 oficiálně vyjádřila a připomněla zastupitelům hl. m. Prahy svoje stanovisko.

 

Za spolek Občané Prahy 1 

Tomáš Bajusz

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace