Stavba na náměstí: Kocourkov, nebo spíš Palermo?

Tisková zpráva - Praha 15. 2. 2021Foto: Občané Prahy 1 - vizualizace hmoty budovy s výškou 16,65m

Foto: Občané Prahy 1 - vizualizace hmoty budovy s výškou 16,65m

 

Nesrovnalosti a rozpory v projektu „STAROMĚSTSKÁ BRÁNA“, jehož součástí je stavba obchodně-kancelářského kvádru na náměstí Miloše Formana v Praze.


Investiční společnost R2G se chystá postavit přímo na náměstí Miloše Formana tzv. Brand Store, tedy obchodní dům – skleněnou krychli s prodejnami luxusního zboží a s kancelářemi.

Bude jim to dovoleno? A proč otázka, zda jsme v Kocourkově nebo v Palermu? Spolek Občané Prahy 1 zjistil, že se s veřejností hraje falešná hra. V ní asistují někteří místní politici, vlivní úředníci či památkáři. Pokud nevědomě, jsme v Kocourkově. Pokud vědomě, ocitáme se v Palermu. Podívejme se na fakta:

Magistrát hl. m. Prahy vydal závazné stanovisko a developer přesto podal projektkterý se tímto stanoviskem neřídí. MČ Prahy 1 tedy zahájila územní řízení a po pár dnech Magistrát, nečekaně mění své předchozí závazné stanovisko, tak aby odpovídalo projektu. Aby toho nebylo málo, po dalších pár dnech tentýž Magistrát úkoluje Institut plánování a rozvoje, aby podal vůči projektu námitku. Institut plánování a rozvoje přitom již předtím stavbě vyjádřil podporu, ale poukázal na nutnost změnit územní plán. Zastupitelstvo MČ Prahy 1 také reaguje na tlak veřejnosti i developera rozhodnutím o podání námitek, za jejichž uplatnění zodpovídá starosta, který přitom projekt včetně stavby podporuje.  

 

„V celé kauze je tolik rozporů, že už to snad není ani Kocourkov. Logicky by měl Magistrát hl.m. Prahy celé řízení zastavit a měl by se držet platného územního plánu. Daná plocha je podle něj nezastavitelná. Magistrát to svým rozhodnutím potvrdil naposledy v roce 2018, kdy se hotelová piazzetta přejmenovala na náměstí Miloše Formana. Cílem tohoto kroku bylo právě potvrzení nezastavitelnosti náměstí,“ říká předseda spolku Občané Prahy 1 Tomáš Bajusz.

 

Zásadní nesrovnalosti a rozpory:


1) Stavba není v souladu s územně plánovací dokumentací. Ani z hlediska nezastavitelnosti dané plochy, ani z hlediska prostorové regulace. Platný územní plán jednoznačně označuje plochu jako nezastavitelné a stabilizované území.

Příloha 1:

Výkresy územního plánu: https://app.iprpraha.cz/apl/app/vykresyUP/

Prostorová regulace: https://www.iprpraha.cz/clanek/58/prostorova-regulace

 

 

2) V závazném stanovisku Odboru územního rozvoje Magistrátu hl.m. Prahy ze dne 17.12. 2020 je jasně uvedeno, že plánovaný objekt má mít jednoznačně dvě nadzemní podlaží s výškou 8,65m.

Příloha 2:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO orgánu územního plánování ze dne 17.12.2020:
https://www.praha.eu/public/2a/fd/a3/3233463_1137928_Priloha_c._1

 


3) Zástupci investora však veřejně označují budovu jako třípodlažní. V dokumentaci projektu, kterou developer předal k Územnímu řízení, je ale projektovaný objekt již definován jako čtyřpodlažní s vloženou galerií

Příloha 3:

Vyjádření Michala Smreka, předsedy představenstva společnosti WIC Prague:

https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-1/13915/infocentrum-predstavuje-promenu-hotelu

"Zredukovali jsme podobu objektu. Snížili jsme jeho výšku. Nyní má tři nadzemní podlaží místo pěti, které tam byly původně.“4) V oficiální technické dokumentaci územního řízení je objekt prezentován s výškou 16,65m. Výška budovy je ve vizualizacích investora záměrně snížena. 

Příloha 4:

Výškový rozpor v oficiální vizualizaci objektu „Brand store“:

investor-vs-realita5) Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m. Prahy vydává 1.2. 2021 opravné stanovisko. Po více než 30 dnech, krátce po zahájení územního řízení, mění odbor územního rozvoje v opravném stanovisku závazné informace o výškách plánovaných budov. U stavby „Brand Store“ se nově jedná o čtyřpodlažní objekt s vloženou galerií s výškou 16,65m. 

Příloha 5:

USNESENÍ orgánu územního plánování ze dne 1.2.2021

1

2

36MČ Praha 1 neinformuje včas občany o programu svého zastupitelstva. Bod Staroměstská brána byl oficiálně zveřejněn a zařazen na program jednání zastupitelstva až v den konání zastupitelstva 9.2. 2021 s projednáním týž den 9.2. 2021 ve 14hod. Bylo tak zjevně porušeno závazné pravidlo, že občané musí mít dostatek informací o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva. 

Příloha 6:

NÁVRH PROGRAMU 22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1

https://www.praha1.cz/app/uploads/2021/02/PROGRAM2021_22ZZ_09_02_2021_final_web.pdf

 

Oceňujeme, že zastupitelé na svém zasedání dne 9.2. 2021 odsouhlasili podání námitky k probíhajícímu územnímu řízení, protože jednoznačně odmítáme plán zastavění náměstí jakoukoliv budovou. Zároveň nabízíme participaci při plánování revitalizace náměstí v souladu se Strategií adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu.


Občané Prahy 1, z.s. je dobrovolný, svazek občanů. Cílem spolku, který vznikl v roce 2017, je aktivně se podílet na rozvoji Prahy 1, zlepšit kvalitu života v této městské části, uchovat památkové i přírodní dědictví, dostupnost služeb a zohlednit zájmy rezidentů. Aktivně vystupuje od roku 2018 proti developerským zájmům zastavět Náměstí Miloše Formana. 

 

 

Foto: Občané Prahy 1 - vizualizace hmoty budovy s výškou 16,65m

Foto: Občané Prahy 1 - vizualizace hmoty budovy s výškou 16,65m

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace