Stanovisko spolku Občané Prahy 1 k odstraňování azbestového materiálu z fasády bývalého hotelu InterContinental

Tisková zpráva - Praha 2. 6. 2021

Stanovisko spolku Občané Prahy 1 k odstraňování azbestového materiálu z fasády bývalého hotelu InterContinental

Tomáš Bajusz: Jsou obyvatelé Prahy 1 dostatečně chráněni před karcinogenním azbestem? Nevíme. 

Neexistuje mechanismus, který by nestranně a objektivně kontroloval postup sanace azbestu. To je hendikep naší legislativy, “ říká jediná soudem uznaná znalkyně se specializací na azbest v ČR Zoja Guschlová. Záběry ze stavby, které 28.5. zveřejnil deník Právo komentovala jako neomluvitelné poškozování zdraví a životního prostředí. Podobná rekonstrukce jako je hotel InterContinental, by se podle Guschlové v sousedním Německu neobešla bez opláštění celé budovy a přísného dohledu na dodržování norem TRGS 519, které přesně popisují technická pravidla pro nebezpečné látky ve stavebnictví. 

Otázka, zda se obyvatelé v okolí hotelu InterContinental nemusí karcinogenního azbestu obávat zůstala na schůzce, kterou inicioval spolek Občané Prahy 1 ve spolupráci s pražskou radní Hanou Kordovou Marvanovou, bez konkrétní odpovědi. Kromě výše zmíněných se pracovního setkání zúčastnili zástupci rodičů ZŠ Curie a zastupitelé MČP1 Pavel Čižinský, Valerie Talacková a David Bodeček.

Z vyjádření znalkyně Zoji Guschlové jednoznačně vyplynulo, že největší kámen úrazu je v pravomoci hygienické stanice, která nemá kompetence ani nástroje, jak účinně kontrolovat technologický postup sanace azbestu. Není tak zřejmé, zda se vlákna azbestu v prostředí, díky rekonstrukci hotelu InterContinental, vyskytují. Řešením by měly být pravidelné kontroly dodržování veškerých norem, postupů a často se opakující měření. Vše by měl v budoucnu dohlížet nezávislý soudem jmenovaný znalec, ale ten je v ČR bohužel jen jeden - Zoja Guschlová. 

Podle pražské radní Kordové Marvanové, která řešení - po diskuzi se zastupitelem a předsedou kontrolní komise Prahy 1 Davidem Bodečkem - navrhla, je důležitá transparentnost a spolupráce všech dotčených stran. Pražské hygieny, společnosti Metrostav, zástupců obyvatel Prahy 1, rodičů ZŠ Curie a nezávisle vybraného soudního znalce. „Zástupci skupin občanů, kteří mají oprávněné obavy, musí mít možnost přístupu do podkladů a výsledků měření a případně ve spolupráci s expertem i přístup na dané místo,“ doplňuje Kordová Marvanová. Podle ní s tímto postupem předběžně souhlasí i vedení pražské hygieny.

„V posledních dnech sledujeme, že se při celkové opravě hotelu InterContinental začínají používat odlišné technologické postupy. Doufáme, že se i díky schůzce, kterou jsme iniciovali, bude situace nadále zlepšovat,“ říká předseda spolku Občané Prahy 1 Tomáš Bajusz. „Bylo by dobré, když by pro karcinogenní azbest platila podobná pravidla jako mají v Německu. Tam mají nejen detailně propracovanou metodiku pro stavebnictví, ale i účinné kontrolní mechanismy. Věříme, že se toho díky zájmu veřejnosti dočkáme někdy i tady v Česku,“ doplňuje.

 
Občané Prahy 1, z.s. je dobrovolný, svazek občanů. Cílem spolku, který vznikl v roce 2017, je aktivně se podílet na rozvoji Prahy 1, zlepšit kvalitu života v této městské části, uchovat památkové i přírodní dědictví, dostupnost služeb a zohlednit zájmy rezidentů. 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace