Občané Prahy 1 protestují proti znovuobnoveným plánům výstavby na Náměstí Miloše Formana

Praha, 18. února 2024

Spolek Občané Prahy 1 ve spolupráci se širokou veřejností se ostře ohrazuje proti plánům na výstavbu budovy na náměstí Miloše Formana. "Již několik let bojujeme za zachování statutu tohoto náměstí jako nezastavitelného území v památkové rezervaci. To je dnes jednoznačně definováno platným územním plánem. Navzdory těmto jasným právním ustanovením se stávající majitelé hotelu InterContinental pokoušejí znovu prosadit stavbu budovy, která je v přímém rozporu s právním statusem tohoto území," říká předseda spolku Tomáš Bajusz.

 

Náměstí Miloše Formana je dle platného územního plánu jasně definováno jako nezastavitelné území v památkové rezervaci. To opakovaně potvrdila závazná stanoviska Ministerstva kultury i Ministerstva pro místní rozvoj. Navzdory těmto skutečnostem se současní majitelé hotelu InterContinental snaží tato rozhodnutí obejít a znovu protlačit na náměstí výstavbu budovy. Investoři se pokouší získat podporu Rady Městské části Praha 1 a Rady Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím memoranda, které by jim tento záměr umožnilo realizovat. Spolek Občané Prahy 1 tento postup považuje za jasné obcházení pravidel a rozhodnutí státní správy. Spolek dále upozorňuje na to, že plánovaná budova má sice jiný název a tvar, ale zaujímá podle plánů investora prostor i objem obdobný tomu, který byl již v minulosti opakovaně odmítnut z důvodu nezastavitelnosti náměstí.

 

Nesouhlas s jakoukoli výstavbou na Náměstí Miloše Formana vyjádřilo přes 3 000 obyvatel v rámci petice, z nichž více než tisíc podpisů bylo shromážděno v listinné podobě. Tuto petici budou organizátoři v nejbližších dnech předávat příslušným orgánům státní správy. "Spolek Občané Prahy 1 protestuje proti znovuobnoveným plánům výstavby na Náměstí Miloše Formana. Kritizujeme jakoukoli snahu obejít rozhodnutí státní správy a nadřazovat tak komerční zájmy nad zájem obyvatel. Spolek zároveň vyzývá zástupce výše zmíněných městských rad k odmítnutí plánů investora a k respektování právních norem, které chrání historické a kulturní dědictví našeho hlavního města," doplňuje předseda spolku Bajusz.

 

Vizualizace TaK Architects

 

 

Občané Prahy 1, z.s. je dobrovolný, svazek občanů. Cílem spolku, který vznikl v roce 2017, je aktivně se podílet na rozvoji Prahy 1, zlepšit kvalitu života v této městské části, uchovat památkové i přírodní dědictví, dostupnost služeb a zohlednit zájmy rezidentů.

Kontakty:

Tomáš Bajusz

tomas.bajusz@obcaneprahy1.cz

Občané Prahy 1, z.s.

Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 Telefon: +420 724 518 662
E-mail: info@obcaneprahy1.czwww.obcaneprahy1.cz | www.facebook.com/obcaneprahy1

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace