Nelegální kácení v režii Metrostavu

277782010_1355216974941916_4268631635432127123_nNa jaře roku 2021 byla stavebníkem vykácena celá zahrada mezi Vltavou a hotelem InterContinental včetně 9 vzrostlých stromů bez povolení (např. lípa stříbrná). Obrátili jsme se na Českou inspekci životního prostředí a podali podnět k šetření.

 

Vyjádření: “Inspekce se dne 19. 1. 2022 obrátila na Úřad městské části Praha 1, odbor územního plánování, který potvrdil, že spis ve věci územního rozhodnutí v projektové dokumentaci nazvaný „Staroměstská brána, stavební úpravy objektu č. p. 43 v ulici Pařížská a jeho okolí, Praha 1 – Staré Město“ je v současné době u odvolacího orgánu, tj. Magistrát hl. města Prahy, Odbor stavebního řádu. Územní rozhodnutí na tuto stavbu nenabylo tudíž právní moci. Kácení bylo možné provést až po vzniku práva provést výše uvedený stavební záměr, tudíž bylo provedeno neoprávněně. V souladu s ustanovením § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích"), ve spojení s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), inspekce zahájí s povinným subjektem řízení o přestupku."

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace