IPR se vyjádřil jasně: Stavba je nepřípustná

IPR-fotoK umístění objektu "Brand Store" má Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy tyto námitky:

 

1. Ohledně umístění objektu Brand Store neproběhl dostatečný participační proces mezi občany, přičemž tento nedostatek je pociťován zejména místní komunitou v okolí projektu v Josefově a na Starém Městě. 

 

2. Objekt "Brand Store" není umisťován v souladu s platným územním plánem hl.m. Prahy (dále jen "platný ÚP"). Příslušná plocha je veřejným prostranstvím, a umístění novostavby je zde proto nežádoucí. Umístění uvažované stavby není dle regulativů dotčené plochy se způsobem využití DU (urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství) v této ploše přípustné. Umístění objektu Brand Store není dle regulativů této plochy v souladu s hlavním a přípustným umístěním a v daném místě nesplňuje podmínky podmíněně přípustného využití. Předpokladem pro umístění objektu Brand Store v daném místě je projednání a schválení změny platného ÚP, vymezující v místě zastavitelnou plochu. 

 

Zdroj foto: Google, budova IPR 

 

Namitka-IPR-1

 

Namitka-IPR-2

 

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace