Interpelace ZELEŇ, Tomáš Bajusz, Občané Prahy 1

16.6.2021 – Interpelace ZELEŇ, Tomáš Bajusz, Občané Prahy 1
27. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1

Vážení zastupitelé, vzhledem k tomu, že z e-mailové adresy participace@praha1.cz nepřišla na můj příspěvek k participaci žádná, ani automatická odpověď o přijetí, natož o dalším průběhu zpracovávání připomínek, mi dovolte zde tento e-mail přečíst a dotázat se, jakým způsobem budete obdržené e-maily vyhodnocovat. Mám obavy, že vzhledem k vyjádření MČ Prahy 1 na webových stránkách, které je plné slov o narušitelích, nezodpovědných osobách a aktivistech, kteří chtějí překazit demokratickou debatu, se můj email může v takové atmosféře ztratit.

Způsob vyjádření e-mailem nepovažujeme za dostatečně participační, protože máme za to, že daná místa jsou natolik významná, že chybí veřejné debaty s odborníky. Nesouhlasíme s postupem, kdy ÚMČP1 nejdříve zadává zpracování dokumentací, plánů a vizualizací a poté až se ptá občanů, jak by si dané místo představovali.

Text e-mailu:

I přes to, že s tímto postupem nesouhlasíme, tak se k místům za náš spolek reprezentující místní obyvatele, stručně vyjádříme:

Parčík se sochou Mojžíše v Pařížské ulici – rozhodně do daného místa nepatří dlažba a beton. V místě působí velmi silný genius loci, z toho důvodu je zde potřeba zanechat zeleň a udělat úpravy/opravy které vyřeší zanedbanou péči. Celá lokalita se díky vydlážděnému náměstí Miloše Formana v letním období neúnosně přehřívá a otevření prostoru bez zeleně dle našeho názoru pouze přenese horko ještě dále. Navíc strategie adaptace na klimatickou změnu počítá s podporou a zejména rozvojem zeleně ve městě. Argument, že Židovská obec souhlasí s úpravou nemůžeme brát v potaz, protože jsme žádné oficiální vyjádření Židovské obce k parčíku nenalezli. Co se týká plnění funkce, tak preferujeme lepší zpřístupnění a případné rozšíření počtu laviček.

Určitě velmi závažným argumentem je nejen pro obyvatele v okolí tohoto parčíku i bezpečnostní riziko možného teroristického útoku v této atraktivní lokalitě plné mimořádně cenných památek na staré židovské město, kterou navíc navštěvují ohromné počty turistů. Každá překážka „hladkého vstupu“ do této lokality může být v případě útoku naprosto rozhodující a tak považujeme nápad zlikvidovat přirozenou barieru parku a celý prostor vydláždit a tím doslova otevřít například vjezdu útočníků na motorce za naprosto nezodpovědný a nekompetentní.

 

Park na Františku – požadujeme tento prostor revitalizovat bez výstavby budovy, která je navržena v situačním výkresu „264_DUR+DSP_C.3_Koordinační situační výkres.pdf“, který nám Radnice Prahy 1 poskytla. Dětské hřiště je potřeba opravit, lépe zpřístupnit, pečovat o něj a zatraktivnit. Rozhodně máme za to, že část prostoru, který daný výkres mění na součást parku a který je nyní za zdí a je součástí veřejného hřiště, je nutné i nadále zachovat pro děti, tak aby plnilo funkci dětského hřiště. Zároveň je třeba zajistit bezpečnost dětí a zejména maximálně zamezit možnosti odběhnutí hrajících si dětí na sousední hlavní silnici. Dětské hřiště by určitě mohlo být doplněno o malý stánek s občerstvením, kávou a posezením. Urbanisticky významný prostor a vzhled Dvořákova nábřeží není možné doplnit žádnou budovou bez veřejné debaty zainteresovaných stran a odborníků. Souhlasíme s vyjádřením Richarda Biegela: https://fb.watch/62UcpLxwUz/

 

Dětské hřiště Za Haštalem - Návrhy nového řešení celého hřiště vyhlížejí velmi studeně a prázdně, bez originálního nápadu. Bez atmosféry. Rozhodně to není prostor, který by rodiče s dětmi lákal k příjemnému posezení. Světové trendy při zařizování dětských hřišt důsledně vycházejí ze tři základních principů, které dětská hřiště mění doslova v kouzelné zahrady – dostatečné přirozené zastínění listnatými stromy, osvěžující vodní prvky a vodní hry (mlýnky, malé vodopády, brouzdaliště apod) a především tematicky laděné průlezky a nejrůznější stavby, které probouzejí v dětech fantazii a touhu po dobrodružství. Proč má vypadat dětské hřiště za Haštalem jako nevlídné strohé odkladiště průlezek, o které nikdo nestál. Proč nechce město vybudovat pro děti například tajemnou zahradu s dřevěným hradem, se skrýšemi, bludištěm, klouzačkou, zakletou jeskyní mezi keři… Proč neosloví MČ Praha 1 mladé architekty v rámci otevřené soutěže, kteří by jistě přišli se zajímavými nápady? Tématem může být např. Trnkova zahrada. A s tímto nebo obdobným tématem by krásně korespondovala i druhá funkce tohoto hřiště, a tím je komunitní zahrada, kde se děti učí poznávat přírodní procesy a pečovat o rostlinky.

 

Doplňující výkresy, které nejsou součástí interpelace

 

Výřez z koordinačního a situačního výkresu k Parku Na Františku:

Na-Frantisku-pudorys

 

 

 

 

 

Aktuální situace Parku Na Františku:

aktualni-stav

 

 

Vizualizace Parku Na Františku z webových stránek T&K Architects (www.tak2002.cz):

TaK-Na-Frantisku

 

Odpověď na interpelaci - radní Richard Bureš: https://www.praha1.cz/app/uploads/2021/09/Bajusz_27ZMC_parky_odpoved_na-web_03001.pdf

 

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace