Otevřený dopis pražským zastupitelům k náměstí Miloše Formana

Vážení pražští zastupitelé

 

obracíme se na Vás v návaznosti na téma úpravy a celkové renovace náměstí Miloše Formana. Tento čtvrtek budete hlasovat o podnětu na změnu územního plánu na parcele 987/1, která je podle platného územního plánu nezastavitelná. Aktuální podnět žádá změnu funkčního využití plochy celého náměstí Miloše Formana na zastavitelné.

 

Rádi bychom Vás informovali, že v pořadí již třetí petici podanou v únoru 2024, požadující zachování nezastavitelnosti celého náměstí Miloše Formana podepsalo cca 3 000 občanů. Velké množství podepisujících se navíc vyjádřilo komentářem: https://www.obcaneprahy1.cz/670-vzkazu-k-namesti-milose-formana-c346.html

 

Nejen my obyvatelé Prahy 1, ale široká pražská veřejnost byla vždy před volbami ujišťována, že náměstí Miloše Formana zůstane nezastavitelné a politici na náš přímý dotaz žádnou stavbu na náměstí ani nepřipouštěli. Některé z těchto slibů a komentářů za vybrané kandidátky zde proto uvádíme:

 

 • Za ANO se už před volbami 2018 vyjadřoval Patrik Nacher s odmítnutím zástavby. “…měli bychom jasně říci NE, protože to místo má svou funkci a působí mimo jiné jako oáza před vstupem do rušné Pařížské ulice. Aktuálně se už nebavíme jen o „nějaké piazzetě,“ ale o náměstí Miloše Formana. Tak zní totiž nové označení tohoto místa. Opravdu se má zastavět každá proluka či mezera, na kterou ve městě narazíme? Tím se z Prahy opravdu nestane kvalitnější město.” https://blog.aktualne.cz/blogy/patrik-nacher.php?itemid=32393
 • Odpověď lídra Jiřího Pospíšila ze 4.9.2018 za TOP09, který jasně zastavitelnost odmítá a potvrdil nám to e-mailem před volbami: “Za naší koalici jasně říkám, že nejsme pro zástavbu Náměstí Miloše Formana. Jestliže se budeme schopní dostat do zastupitelstva hl. m. Prahy, budeme činit veškeré nutné kroky, aby zůstala plocha bez zástavy.” Jiří Pospíšil
 • Slib za Praha SOBĚ ze srpna 2018 “…PRAHA SOBĚ, i PRAHA 1 SOBĚ a PRAHA 7 SOBĚ udělá vše pro to, aby piazzetta zůstala nezastavěná.” Jan Čižinský
 • Starostka Prahy 1, Terezie Radoměřská za TOP 09 nám dala slib před volbami 2022: "Toto téma považujeme za ukončené. Zastupitelstvo MČ Prahy 1 se již vyjádřilo rozhodnutím o nulové zástavbě a TOP 09 rozhodně nemá v plánu toto rozhodnutí revidovat."
 • Místostarosta Prahy 1 David Bodeček dával před volbami 2022 za Piráty rovněž slib o nezastavitelnosti: “… my budeme určitě o nezastavitelnost náměstí Miloše Formana usilovat." https://www.obcaneprahy1.cz/sliby-radnich-prahy-1-chceme-nezastavitelne-namesti-c342.html

 

 

Velmi důležitým a jasným signálem ujištění pro nás je usnesení ZASTUPITELSTVA PRAHY 1, které již po několikáté - naposledy v březnu 2024 schválilo požadavek na nezastavitelnost náměstí:

12.3.2022 - Rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 1, které trvá na svém usnesení UZ22_0398 ze dne 15.6.2022 ve kterém požaduje zachování nezastavitelnosti plochy parcely e. 987/1 k.ú.Staré Město, budovou nebo budovami - Usnesení č. UZ24_0179

 

 

Dalším důležitým ujištěním je závazné stanovisko Ministerstva kultury, které popisuje konkrétní charakter území s jasným závěrem, že „Stavba je z hlediska zájmů památkové péče vyloučena.“Značka: MK46548/2022 OPP, Spis zn.: MK-S14531/2021OPP Stanovisko potvrzeno ministrem Baxou (28. 6. 2022):

 • “Z prostorového hlediska jde o promyšleně komponované území, které má charakter skutečného náměstí; hotelová budova ve stylu brutalismu se zcela vymyká měřítku okolní zástavby, byla navržena včetně vědomě ponechaného prostranství a pro její vnímání s ohledem na měřítko je důležitý odstup.”
 • “…vznik náměstí a obecně nová úprava okolí hotelu Intercontinental je stejně výrazným a kvalitním tvůrčím vstupem, jako vlastní hotel. Přínosem této úpravy je kromě vytvoření nového veřejného městského prostoru i zakomponování nové úpravy do struktury historického města. Argumentace prvoinstančního orgánu v odůvodnění napadeného závazného stanoviska, ..zastavěním v minulosti“ a „logickým završením hmotové prostorové struktury, založené v období asanace je z věcného hlediska nonsens.”

 

Investor plánuje v bývalém hotelu Intercontinetal provozovat 5hvězdičkový luxusní hotel řetězce Fairmont. Investorovi byly městem doposud umožněny všechny plánované změny tohoto území a jeho okolí bez výhrad - většina z nich je aktuálně realizována:

 • Skleněná kostka - tzv. Concept Store na Dvořákově nábřeží, naproti Právnické fakultě
 • Lávka z náměstí směr k ZŠ Currieových
 • Dlouhodobý zábor na úkor dětského hřiště ZŠ Currieových
 • Dlouhodobý zábor samotného náměstí Miloše Formana, znepřístupnění veřejné plochy
 • Průchod pod Dvořákovým nábřežím, tunel od hotelu na náplavku a dlouhodobé dopravní omezení na Dvořákově nábřeží
 • Vjezd/výjezd z garáží směr na Dvořákovo nábřeží

 

Investor koupil hotel i s náměstím, které není stavebním pozemkem, tento prostor si naopak namísto komerční výstavby zaslouží ochranu Pražské památkové rezervace a světového dědictví UNESCO s historicky významnými památkami v těsném sousedství. Investor by měl dle našeho názoru přijít s novým elegantním řešením technologického minima, nutného pro provoz podzemních garáží. Takové řešení aktuální územní plán už nyní umožňuje, a proto není potřeba jeho změna.

 

Vážení zastupitelé, vezměte, prosím, v potaz potřeby velmi vytížených městských částí Starého Města a Josefova, jejich obyvatel a návštěvníků centra Prahy v dnešní době. Vezměte, prosím, také ohled na adaptační strategii na klimatickou změnu. Máme za to, že místo potřebuje maximum stromů, zeleně a vodního prvku, které zmírní tepelné zatížení celého prostoru náměstí a blízkého okolí. Jakýkoli náznak možnosti zastavitelnosti náměstí Miloše Formana navíc povede v budoucnu k dalším a novým snahám developerů tento i jiné podobné veřejné prostory komerčně využít. S Vaší pomocí chceme náměstí i nadále chránit a přimět investora k jeho úpravě a rozvoji tak, aby byla naplněna podstata funkce tohoto náměstí jakožto veřejného prostoru a zároveň by jeho „zelená“ podoba přinesla novou kvalitu do života obyvatel i návštěvníků Josefova.

 

Děkujeme předem za Vaše zvážení a zodpovědné hlasování k tomuto bodu.

 

Podpis připojují spolky:

 • Občané Prahy 1, z.s.
 • Snesitelné bydlení v centru Prahy, z.s.
 • ZaPět, z.s. 
 • 4-Občanská, z.s.
 • Auto*Mat, z.s.
 • Klub Za starou Prahu, z.s.

 

 

na-namest-se-nestavi

 

brand-store

 

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace