Otázky a odpovědi proč nezastavovat Náměstí Miloše Formana

Je náměstí u pražského hotelu InterContinental vhodným místem k zástavbě?

kostka1Z hlediska moderního pojetí městského urbanismu není. Nejedná se totiž vůbec o stavební pozemek ani proluku, ale o velmi cenné a promyšlené volné prostranství, jakých už zbývá v historickém centru málo. Moderní architektura a městský urbanismus dnes citlivě respektuje systém budov, které doplňují zelená veřejná prostranství a náměstí. Proto je přeměna piazzetty neboli náměstí Miloše Formana ve stavební parcelu něco nepředstavitelného, co nemá ve světě obdobu.

Místo není vhodné k zástavbě ani z hlediska historického. Hotel InterContinental je obrovská budova ve stylu brutalismu, která se vymyká z měřítku okolní zástavby. Již jeho autor (Karel Filsak) a tehdejší urbanisté naplánovali, aby v jeho sousedství byly vyvažující volné plochy – piazzetta a zahrada -  podobně, jako je tomu u dalších solitérních staveb na nábřeží.

 

Stály v minulosti na místě piazzetty domy?

Po válce zůstala na místě stát část bloku, který byl zbourán v souvislosti s výstavbou hotelu InterContinental, tedy se samotným vznikem piazzetty. Architekti spolu s urbanisty již od počátku řešili, jak robustní a vzhledově odlišnou architekturu hotelu odsadit od domů v Pařížské třídě, které jsou ve zcela jiném slohu. Proto navrhli koncept hotelu do půdorysu písmena H. Vznikla tak unikátní zahrada před hotelem směrem k řece a piazzetta mezi Pařížskou a ulicí Elišky Krásnohorské. Zároveň se tak tehdy otevřely zcela nové průhledy např. na Staronovou synagogu, či cenné kubistické domy.

 

Pokud stály na místě nynějšího náměstí dříve domy, proč odmítáme jeho zástavbu s odkazem na historii?

Před válkou zde stál blok domů a místní pamětníci potvrzují, že několik domů bylo na konci války odstřeleno, protože se v nich skrývali nacisté. Po válce vznikla za pomoci občanů v rámci „Akce Z“ sportoviště a prostor pro místní obyvatele.  Tento prostor a zbývající domy vzaly za své, když se začal v 60. letech stavět hotel Intercontinental. Ale dané místo již záměrně nebylo určeno k zástavbě, naopak se přestavělo v piazzettu. Ta je součástí hotelu a má za úkol odlehčit obrovskou masu hotelu, která samotná je již velkým zásahem do historické zástavby.  Takže domy na místě kdysi stály, to je pravda, ale bylo to v době, kdy v těsném sousedství nestál brutalistní hotel a byl umožněn průhled až k Vltavě.

 

Historik architektury Zdeněk Lukeš: "Současně architekti tušili, že není možné zrealizovat tak obrovskou stavbu v návaznosti na historickou zástavbu, a proto vynechali vedle velký prostor, piazzettu, aby vyvážili právě tu hmotu té budovy," Více zde >>

 

kostka2Architektonická podoba místa se za posledních více než sto let významným způsobem několikrát změnila v souladu s potřebami místa. Proč by se tak nemělo stát i dnes?

Místo je jedním z mála volných prostranství v Praze 1. Mrzí nás, že ho majitelé hotelu vnímají jako lukrativní pozemek s velkým potenciálem výdělku a lobují u úředníků za jeho zastavitelnost. Naši zastupitelé i úředníci by však měli pamatovat na to, že stejně jako další evropská města, tak i Praha se zavázala k dodržování adaptační strategie na klimatickou změnu. Přeplněné centrum města se v létě přehřívá. Potřebujeme volná prostranství, zeleň a vodní plochy tam, kde to jen bude možné. Potřebujeme místa, která městu a zároveň obyvatelům dávají prostor se nadechnout. Nepotřebujeme zde další velkou skleněnou krychli, která produkuje pravý opak.

 

Objevily se plány na zástavbu piazzety již v minulosti?

Ano. Šlo o dva oficiální návrhy rozšíření hotelu InterContinental. Obě studie byly ovšem podstatně ohleduplnější než ta současná. V prvém případě šlo o stavbu krytého bazénu v hotelové zahradě, která se realizovala. V druhém bylo na místě piazzetty navrženo štíhlé nízké křídlo. Tento návrh všechny odborné komise, včetně památkových orgánů, zamítly a nedoporučily. Zároveň se v roce 2017 objevily plány původních majitelů hotelu na zastavění náměstí až do výše osmipodlažní budovy, a proto jsme iniciovali petici za nezastavění náměstí, kterou podepsalo téměř 2 000 občanů. Přepokládáme, že tito lidé názor nezměnili a budeme hájit jejich zájmy.

 

Byla piazzetta záměrem tvůrců InterContinentalu?

Ano. To dokládá i architekt Jiří Georg Gebert, který se na projektu hotelu InterContinental podílel.  Odborná veřejnost navíc dodnes oceňuje piazzettu jako mimořádné obohacení městského prostoru, stejně jako návrh nepravidelných fasád hotelu, protože společně navozují mnohoznačnost a pestrost Starého Města.

 

Co přesně znamená proklamované zahušťování centra, kterým je stavba budovy na místě piazzetty odůvodňována?

Zrušení několika volných veřejných ploch, které ještě v pražském historickém jádru zbývají. Mizení zeleně a volných prostranství pro nadechnutí v přehuštěné zástavbě. Zmenšování ploch, které slouží chodcům i jako prostor pro provizorní lehké stavby jako jsou např. předzahrádky s letním občerstvením. Developerům se naopak dává téměř volná ruka v tom, aby mohli postavit, co se jim zlíbí. Prakticky žádnou zásadní roli u novostaveb pak nehraje korekce velikosti, stylu, měřítka, či kontextu s původní zástavbou.

 

Jsme proti jakékoli výstavbě na místě piazzetty?

Ano, jsme proti výstavbě jakékoli budovy a prosazujeme revitalizaci prostranství, vysázení zeleně, určení místa pro odpočinek s instalací případného uměleckého díla. Revitalizace náměstí se může stát například výborným projektem v rámci soutěže projektů mladých architektů. Bylo chybou, že město kdysi prodalo hotel i s piazzettou, nyní by byl záměr revitalizace a přetvoření na zelený park o dost jednodušší.

 

Foto: Občané Prahy 1 - vizualizace hmoty budovy s výškou 16,65m

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace