Dopis Radě hl.m.Prahy

Vážení členové Rady

 

jménem spolku občané Prahy 1 bych Vás chtěl požádat abyste zařadili podnět ke změně územního plánu 18/2024 NS lokalita Náměstí Miloše Formana jako samostatný bod jednání programu na pevný čas jednání Zastupitelstva 20.6.2024 v 16:00. Podnět je nyní součástí materiálu k projednání Z-12410 bez pevného času a bez jasnější představě o času projednání. 

 

Žádáme z důvodu velkého zájmu veřejnosti, a to nejen občanů Prahy 1, ale také obyvatel široké Prahy. Jedná se o velmi významné historické a kulturní místo v Pražské památkové rezervaci - nejen svojí lokalitou a urbanistickou hodnotou ale také svým přínosem ke kvalitě životů obyvatel a návštěvníků Starého Města a Josefova. 

 

Obyvatelé Prahy se vyslovili již ve třetí petici v pořadí za nezastavitelnost nynějšího náměstí Miloše Formana a máme za to, že budou chtít využít možnosti účastnit se veřejného jednání zastupitelstva na toto téma. Proto Vás zdvořile prosím abyste vyhověli našemu požadavku o zařazení daného podnětu na pevný čas, aby si tito občané mohli svůj pracovní den naplánovat a mohli přijít v konkrétním čase, tak jak tomu je na Zastupitelstvu hl.m. Prahy dobrým zvykem.

 

Předem děkuji za vstřícnost k našemu požadavku.

 

Za spolek Občané Prahy 1

Tomáš Bajusz, předseda spolku

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace